KVKK
KVKK Form
KVKK

Art Mekanik Tesisat Proje Müh.Dan.Hiz.Tic.Ltd.Şti. Online İş Başvurusunda Bulunan Çalışan Adaylar İçin Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Beyanı
 
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. Türkiye’de kurulu Art Mekanik Tesisat Proje Müh.Dan.Hiz.Tic.Ltd.Şti. (“ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.” ya da “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla,
Online iş başvurusu yapacak olan çalışan adaylarımızın kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Başta KVKK mevzuatı olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında, online iş başvurularında ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. ile paylaştığınız / paylaşacağınız kimlik, iletişim, askerlik durumu, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlara dayalı kişisel verileriniz, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sonuçlanabilmesi amacıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda mezkûr kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.
Online iş başvurusu ile elde edilen kişisel veriler; Kanunun 5. Maddesinde belirtilen;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
"İlgili kişinin rızası" hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik yolla işlenmektedir.
ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.’nin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgiyi www.artmekanik.com.tr adresinde yer alan ‘‘Art Mekanik Tesisat Proje Müh.Dan.Hiz.Tic.Ltd.Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan’’,
Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.artmekanik.com.tr adresinde yer alan ‘‘Art Mekanik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninden’’ ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen yine yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 1. Maddede belirtilen ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. ile ürün ve hizmet alıcılarına aktarılabilecektir.

4. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
Yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için www.artmekanik.com.tr linkinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabilirsiniz.
Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir.
Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [Bahçeşehir 2.Kısım Mah. Boğazköy 3.Cadde Hoşseda Sitesi A Blok D:1/B 34488 Başakşehir İstanbul] adresine iletilmesi,
Formun info@artmekanik.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi,
ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ., talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

5. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi
Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Art Mekanik Tesisat Proje Müh.Dan.Hiz.Tic.Ltd.Şti. Genel Merkez " Bahçeşehir 2.Kısım Mah. Boğazköy 3.Cadde Hoşseda Sitesi A Blok D:1/B 34488 Başakşehir İstanbul " adresine veya info@artmekanik.com.tr e-posta adresine bildirebilirsiniz.®Art Mekanik Tesisat Proje Müh. Dan. Hiz. Tic.Ltd.Şti.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Boğazköy 3. Cadde Hoşseda Sitesi A Blok Daire:1/B 34488 Başakşehir / İstanbul
T : +90 212 806 01 96
F : +90 212 607 04 02
info@artmekanik.com.tr
Ticaret Sicil
Vergi Dairesi
MMO Tescil
: İTO 896244
: Başakşehir – 085 040 0267
: 12287
Art Mekanik © 2023
EN
KVKK
KVKK

Art Mekanik Tesisat Proje Müh.Dan.Hiz.Tic.Ltd.Şti. Online İş Başvurusunda Bulunan Çalışan Adaylar İçin Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Beyanı
 
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. Türkiye’de kurulu Art Mekanik Tesisat Proje Müh.Dan.Hiz.Tic.Ltd.Şti. (“ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.” ya da “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla,
Online iş başvurusu yapacak olan çalışan adaylarımızın kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Başta KVKK mevzuatı olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında, online iş başvurularında ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. ile paylaştığınız / paylaşacağınız kimlik, iletişim, askerlik durumu, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlara dayalı kişisel verileriniz, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sonuçlanabilmesi amacıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda mezkûr kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.
Online iş başvurusu ile elde edilen kişisel veriler; Kanunun 5. Maddesinde belirtilen;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
"İlgili kişinin rızası" hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik yolla işlenmektedir.
ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.’nin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgiyi www.artmekanik.com.tr adresinde yer alan ‘‘Art Mekanik Tesisat Proje Müh.Dan.Hiz.Tic.Ltd.Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan’’,
Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.artmekanik.com.tr adresinde yer alan ‘‘Art Mekanik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninden’’ ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen yine yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 1. Maddede belirtilen ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. ile ürün ve hizmet alıcılarına aktarılabilecektir.

4. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
Yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için www.artmekanik.com.tr linkinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabilirsiniz.
Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir.
Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [Bahçeşehir 2.Kısım Mah. Boğazköy 3.Cadde Hoşseda Sitesi A Blok D:1/B 34488 Başakşehir İstanbul] adresine iletilmesi,
Formun info@artmekanik.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi,
ART MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ., talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

5. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi
Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Art Mekanik Tesisat Proje Müh.Dan.Hiz.Tic.Ltd.Şti. Genel Merkez " Bahçeşehir 2.Kısım Mah. Boğazköy 3.Cadde Hoşseda Sitesi A Blok D:1/B 34488 Başakşehir İstanbul " adresine veya info@artmekanik.com.tr e-posta adresine bildirebilirsiniz.

KVKK Form


®Art Mekanik Tesisat Proje Müh. Dan. Hiz. Tic.Ltd.Şti.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Boğazköy 3. Cadde Hoşseda Sitesi A Blok Daire:1/B 34488 Başakşehir / İstanbul
T : +90 212 806 01 96
F : +90 212 607 04 02
info@artmekanik.com.tr
Ticaret Sicil
Vergi Dairesi
MMO Tescil
: İTO 896244
: Başakşehir – 085 040 0267
: 12287


Art Mekanik © 2023